SDH Vítonice na Instagramu

Tituly a vyznamenání


Titul „Zasloužilý hasič“


František Zaorálek 

František Zaorálek je členem SDH Vítonice 50 let. Od roku 1960 byl mladým hasičem, členem sboru je od roku 1966, byl členem soutěžního družstva mužů, od roku 1970 řidič – strojník, od roku 1974 zastával 14 let funkci velitele SDH Vítonice, od roku 1978 velitel okrsku Podhradní Lhota, v roce 1979 mu bylo uděleno Čestné uznání ZO ČSPO, absolvoval kurz velitelů v Bílých Poličanech, udělen Vzorný požárník III. Medaile Za příkladnou práci mu byla udělena v roce 1982, složil zkoušky Minimum vedoucího mládeže, 14 let byl vedoucí odborné rady mládeže při OSH Kroměříž, udělen Vzorný požárník II. Od roku 1985 je členem předsednictva OV ČSPO, složil zkoušky rozhodčí pro Požární sport a Plamen, v roce 1987 uděleno Čestné uznání OV ČSPO, složil zkoušky Vedoucí mládeže III. V roce 1988 delegát sjezdu SPO v Praze, uděleno Čestné uznání KV ČSPO, zvolen místopředsedou ZO ČSPO, udělen Pamětní list od ÚV ČSPO. V roce 1990 udělen Pamětní list OSH Kroměříž a medaile Za mimořádné zásluhy. V roce 1993 Čestné uznání SH ČMS, Diplom od OSH Kroměříž, udělen Titul Čestný funkcionář SH ČMS. Rok 1997 udělen Pamětní list k 25. výročí založení hry Plamen od SH ČMS Praha, udělena medaile Za věrnost, za 30 let členství ve SH ČMS, udělena medaile Za výchovu mládeže. V roce 2003 udělen Pamětní list k 30. výročí založení hry Plamen od ÚORM a medaile Za zásluhy, zvolen jednatelem okrsku Podhradní Lhota, udělena stužka k medaili za 40 let členství ve SH ČMS, v roce 2007 udělen hejtmanem Zlínského kraje Pamětní list, udělena medaile k 35. výročí založení hry Plamen, v roce 2008 udělena medaile Svatého Floriána, je zvolen jednatelem SDH. V roce 2011 udělen Titul Zasloužilý hasič, člen Klubu zasloužilých hasičů a funkcionářů. V roce 2013 udělen Řád sv. Floriána. V roce 2014 udělena Pamětní medaile ke 150. výročí založení prvního hasičského sboru v Čechách. V roce 2015 uděleno hejtmanem Zlínského kraje Záslužné vyznamenání II. stupně, udělena stužka k medaili za 50 let členství ve SH ČMS.

V současnosti pracuje František Zaorálek ve SDH Vítonice jako jednatel sboru, v okrsku Podhradní Lhota zastává funkci jednatele okrsku, ve VV OSH Kroměříž byl členem 30 let. Je rozhodčí pro Požární sport a Plamen.

Ladislav Hlava

Ladislav Hlava je členem SDH Vítonice 62 let. Členem soutěžního družstva mužů byl od roku 1958. Od roku 1959 zastával 3 roky funkci velitele sboru a dále byl zvolen místopředsedou ZO ČSPO a 2 roky zastával funkci referenta mládeže. Od roku 1972 pracoval 32 let ve funkci předseda ZO ČSPO Vítonice, bylo mu uděleno Čestné uznání ZO ČSPO a stal se členem preventivní protipožární hlídky. V roce 1979 mu byl udělen Vzorný požárník III. V roce 1982 mu bylo uděleno Čestné uznání OV ČSPO. V roce 1985 mu byla udělena medaile Za příkladnou práci. V roce 1993 mu byla udělena medaile Za věrnost, za 40 let členství ve SH ČMS. V roce 1994 byl zvolen náměstkem starosty a potom starostou okrsku Podhradní Lhota, složil zkoušky rozhodčí pro Požární sport a Plamen. V roce 2003 mu byla udělena medaile sv. Floriána a stužka k medaili za 50 let členství ve SH ČMS. V roce 2005 zvolen předsedou KRR SDH, stal se členem Klubu zasloužilých hasičů a funkcionářů. V roce 2008 mu bylo uděleno ČU KSH. V roce 2010 udělena Pamětní list hejtmanem Zlínského kraje. V roce 2011 udělen Titul Zasloužilý hasič. V roce 2013 udělen Řád sv. Floriána. V roce 2014 udělena pamětní medaile ke 150. výročí založení prvního hasičského sboru v Čechách. V roce 2015 udělen titul Čestný starosta okrsku Podhradní Lhota, udělena stužka k medaili za 60 let členství ve SH ČMS.

V dnešní době pracuje Ladislav Hlava ve SDH Vítonice jako referent ochrany obyvatelstva, byl 15 let starostou okrsku Podhradní Lhota a je rozhodčí pro Požární sport.

Josef Bělík

Josef Bělík je členem SDH Vítonice 57 let. Od roku 1958 byl členem soutěžního družstva mužů. Od roku 1959 zastával funkci referent mládeže, později vedoucí mládeže a dorostu ve SDH Vítonice, složil zkoušky Minimum vedoucího mládeže, měl velkou zásluhu na výsledcích mládeže ve sboru. Od roku 1966 pracoval 35 let ve funkci jednatel ZO ČSPO Vítonice, byl členem výboru okrsku Bystřice pod Hostýnem, bylo mu uděleno Čestné uznání ZO ČSPO a byl se členem preventivní protipožární hlídky. V roce 1979 mu byl udělen Vzorný požárník III. V roce 1982 mu bylo uděleno Čestné uznání OV ČSPO. V roce 1985 mu byla udělena medaile Za příkladnou práci. Byl aktivním členem soutěžního družstva mužů nad 40 let. V roce 1993 mu byla udělena medaile Za věrnost, za 40 let členství ve SH ČMS. V roce 1996 byl zvolen jednatelem okrsku Podhradní Lhota, složil zkoušky rozhodčí pro Požární sport a Plamen. V roce 2003 mu byla udělena medaile sv. Floriána a stužka k medaili za 50 let členství ve SH ČMS.V roce 2005 mu byla udělena medaile Za mimořádné zásluhy. V roce 2008 mu bylo uděleno ČU KSH. V roce 2011 byl Josefu Bělíkovi udělen Titul Zasloužilý hasič.