SDH Vítonice na Instagramu

Současnost

První písemný záznam o vsi Vítonice je z roku 1381, pořízený v zemských deskách olomouckých v jazyce latinském. Podle tohoto zápisu byla ves v poddanství pánů ze Šternberka. Od roku 1490 byla ves Vítonice v poddanství pánů z Helfštýna. V této době měla obec již vlastní pečeť, kterou jí udělila lipnická vrchnost.

   Navždy se zapsal do dějin obce katastrofální požár dne 29. 9. 1869, kdy z celé obce, tedy ze 109 domů shořelo 103 usedlostí.

   V kronice obce Vítonice jsou písemné záznamy o organizaci nazvané „Hasičský spolek“, která pomáhala spoluobčanům při likvidaci požárů. Od roku 1893 vlastní spolek čtyřkolovou vozní stříkačku s dostatečným počtem hadic, savic a jiného potřebného nářadí a oděvu pro mužstvo. Za toto vybavení spolek zaplatil 3300 zlatých. Hasičská zbrojnice byla ve dvoře obecního hostince č. 41. Úhrada spolkových vydání a potřeb byla každý rok z pravidelných dobrovolných příspěvků majitelů nemovitostí, a pokud příjmy nestačily, hradila je obec ze svého rozpočtu.

   Nejvýznamnější historickou osobností Vítonic byl místní rodák pan učitel Jindřich Litera. V roce 1888 byl jmenován správcem školy a definitivním učitelem. Počátkem roku 1894 založil spolek pod oficiálním názvem „Dobrovolná hasičská jednota ve Vítonicích“. Stanovy pod číslem 9459 byly schváleny 22. března 1894. První valná hromada se konala 22. července 1894 při slavnostech založení Dobrovolné hasičské jednoty ve Vítonicích, která náležela k župě „Střední Moravy“. Prvním starostou ve sboru byl Josef Krečmer, mlynář, náčelníkem a jednatelem Jindřich Litera, správce školy. Členy sboru byli dále: František Hradílek, Josef Hlava, Augustin Novák, František Hlaváč, Josef Zavadil, František Chromec, František Novák

   V roce 1927 postavili členové hasičského sboru za pomoci občanů novou hasičskou zbrojnici. Stavební místo uprostřed vesnice dala obec hasičskému sboru zdarma. V říjnu 1929 byla ze závodů Čechy pod Kosířem dovezena dvoukolová motorová stříkačka o výkonu 1000 l/min., tlaku 14 atm. s příslušenstvím. Přední povoz kompletní pro 5 mužů se dvěma navijáky.Za toto vybavení bylo ve třech splátkách zaplaceno 42 432 Kč.

   V roce 1945 byla obec osvobozena od německých tyranů. Při válečném útoku byla na mnoha místech obce poškozena obytná stavení, škola, kostel a fara. Po zásahu granátem začala hořet stodola u č. 23. Hasiči bránili dalšímu šíření požáru za palby pušek a granátů. Po válce Sbor pořádal Hasičské plesy, taneční zábavy, výlety v obecním lesíku, hasiči sehráli divadelní hry, zúčastňovali se církevních slavností Vzkříšení páně, Božího těla a mše na svatého Floriána, patrona hasičů, pořádali poplachová cvičení, žňové pořádkové hlídky, soutěžní cvičení požárních družstev, župní sjezdy.V roce 1958 na výroční členské schůzi ČSPO ve Vítonicích bylo přijato za členy 9 žen a 24 mužů, bylo ustaveno jedno družstvo mládeže. Do místní jednoty i do výboru byli zvoleni noví mladí lidé.

     V roce 1969 OIPO v Kroměříži přidělila sboru novou motorovou stříkačku DS – 16. Členové sboru vybudovali kovový sušák hadic, bylo zakoupeno 16 vycházkových stejnokrojů. Od ČSD Valašské Meziříčí bylo zakoupeno nepojízdné vozidlo Tatra 805 DVS – 8, které hasiči opravili a připravili k technické prohlídce. V roce 1971 byla dokončena přestavba garáží a požární technika byla převezena do nové požární zbrojnice v č. 12. Členové požárního sboru vybudovali překážky pro Sportovní soutěž požárních družstev a pro hru Plamen. V dubnu 1983 nám Okresní inspekce požární ochrany v Kroměříži přidělila novou přívěsnou motorovou stříkačku PPS – 12 R s výkonem 1200 l/min. a v roce 1988 nám přidělila požární vozidlo Avia DVS 12.

     V roce 2003 provedli hasiči po dohodě s obecním úřadem demolici rodinných domků č. 53 a č. 58. Finanční prostředky z této akce byly použity na částečné pokrytí nákladů při oslavách 110. Výročí založení sboru a svěcení praporu Sboru dobrovolných hasičů Vítonice. Prapor vyšívala firma Navys Bystřice pod Hostýnem za 32 135 Kč.  

DSC 0933
Obrzek22

   V roce 2013 při oslavách 120. výročí založení byla sboru udělena medaile sv. Floriána. Sbor má 74 členů – 43 mužů, 11 žen a 20 mladých hasičů. Nositelé titulu Zasloužilý hasič: František Zaorálek, Ladislav Hlava a Josef Bělík. Rozhodčí pro Požární sport a Plamen: Ladislav Hlava, František Zaorálek, František Novák, Josef Bělík, Pavel Novák, Stanislav Ludka, Jan Bělík, Jan Pecha. V posledních letech sbor pořádal Hasičský ples s bohatou tombolou, Štěpánskou zábavu, vodění medvěda po návsi s průvodem masek, přátelské posezení se staršími členy sboru a starostkou obce, oslavy svátku sv. Floriána patrona hasičů, mši svatou za hasiče v místním kostele, oslavy osvobození obce a položení věnce k pomníku padlých ve světových válkách, členové sboru se zúčastňují Hasičské poutě na svatém Hostýně a s OÚ pořádáme Dětské dny. Uspořádali jsme okresní kolo hry Plamen, v prostorách kulturního domu jsme uspořádali X. ročník „Dvojboj mladých hasičů“. Každý sedmý rok pořádáme I. kolo požárního sportu okrsku, XI. ročník „Noční soutěž mužů a žen“, I. ročník soutěže „Vítoňský šplóch“, XVI. ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár starostky obce Vítonice“ zařazeného do soutěží Středomoravského poháru mládeže a XXIX. ročník soutěže mužů a žen „O pohár starosty SDH Vítonice“, zařazeného do soutěží Podhostýnské hasičské ligy. V roce 2013 byl pořízen z dotací Zlínského kraje 170000,- Kč a s přispěním obce Vítonice 260229,-Kč dopravní automobil značky Fiat Ducato, který přestavěla firma Tital Olomouc na hasičský zásahový automobil. Při oslavách svátku sv. Floriána v roce 2014 posvětil zásahové vozidlo pan farář Stanislav Jordán a hasičům do užívání jej předala starostka obce Ladislava Hradilíková.

   Družstvo mladých hasičů založili v roce 1972 Zdeněk Hradil a Josef Bělík. Vyrostlo nám několik generací mladých hasičů, kteří se svými výsledky řadí mezi nejlepší týmy v okrese. Výborných výsledků dosahovali pod vedením Josefa Bělíka ml, který v roce 2002 zakládá s několika dalšími vedoucími soutěž pro mladé hasiče „Středomoravský pohár mládeže“. Zúčastňují se pohárových soutěží, okresního a krajského kola hry Plamen, poháru ředitelky HZS, seriálu soutěží Středomoravského poháru mládeže. Před pěti lety jsme začali cvičit i s dětmi od sedmi do desíti let v kategorii mladší žáci, které vede Jaromír Novák.

     Zásahová jednotka obce s technikou Avia 30 DVS 12 je zařazena do JPO V. Hasiči zasahovali při požárech stohů slámy, požárech rodinných domů ve Vítonicích a v Mrlínku a při povodních v obci, které se několikrát opakovaly. Dne 4. července 1997 spadlo za 24 hodin 150 mm vody a stále pršelo. 7. července byl vyhlášen v obci stav ohrožení. Členové hasičského sboru uvolňovali průtok vody pod mosty, pomáhali ze zatopených domů stěhovat zařízení a nábytek, zachraňovali domácí zvířata. Pod vodou bylo 22 rodinných domů, škola a kulturní dům. Voda stále stoupala, valila se přes most u školy. Po opadnutí vody prováděli čerpání vody ze sklepů a studní, čistění chodníků a cest od bláta. Rodinný domek č. 102 voda tak podemlela, že se zřítil. Dne 13. července odjíždí zásahová jednotka s technikou Avia DVS 12 do Kroměříže pomoci zatopenému městu.

   Soutěžní družstva mužů a žen nám vyrůstají z mladých hasičů. Zúčastňují se pohárových soutěží v našem i sousedním kraji. Ženy zvítězily v roce 1994 v okrsku a  okresním kole Požárního sportu, také muži si několikrát vybojovali postup do krajského kola, soutěžili O pohár hejtmana Zlínského kraje a v seriálu soutěží Podhostýnské hasičské ligy skončili v roce 2014 na 9. místě. Lukáš Fiurášek soutěžil v běhu na 100 m s překážkami na Mistrovství České republiky.

                                                                                         František Zaorálek

DSC 0704i

Výbor SDH Vítonice rok 2015

Horní řada zleva: Josef Bělík, Pavel Trchalík, Stanislav Ludka, Jan Pecha, Jaroslav Novák, Bedřich Zábranský, Leoš Heryán, Miroslav Zdráhala, Pavel Novák.

Dolní řada zleva: Stanislava Pechová, Ladislav Hlava, František Novák, Pavel Pecha, František Zaorálek, Zdenka Hradilíková.           

Bez názvu

                 Soutěžní družstvo SDH Vítonice

Horní řada zleva: Jan Bělík, Radim Zdráhala, Stanislav Ludka, Jaromír Novák.

Dolní řada zleva: Jakub Najman, Lukáš Fiurášek, Ondřej Fiurášek.